Đại Lộ Danh Vọng

Thông báo

Chức Năng Nhận Code Qua ID Game Được NPH Cấp Độc Quyền Trên DAILODANHVONG.VN Các Bạn Chú Ý: Chỉ Nhận Code Tại Website DAILODANHVONG.VN Các Website Khác Đều Là Giả Mạo.

Dữ Liệu Được Cập Nhật Theo Thời Gian Thật.

 • [Chúc Mừng] 695424**** Đã nhận được Nắm đấm hỏa băng
 • [Chúc Mừng] 943381**** Đã nhận được AN94 Tiếng Hú Ác Quỷ lv7 [Chúc Mừng] 714749**** Đã nạp thành công 10.280 Kim Cương [Chúc Mừng] 492493**** Đã nhận được M4A1 Hỏa Ngục lv7 [Chúc Mừng] 807595**** Đã nhận được Famas Dạ Xoa lv7 [Chúc Mừng] 206495**** Đã nhận được Gzora - Địa Chấn Sắc Màu lv7 [Chúc Mừng] 604787**** Đã nhận được Ump Phong Cách lv7 [Chúc Mừng] 214225**** Đã nạp thành công 5.250 Kim Cương [Chúc Mừng] 414358**** Đã nhận được AK Rồng Xanh lv7
  • item
   Kim Cương Đại Lộ Danh Vọng
   (3.000-15.000KC)
  • item
   Nắm Đấm Hỏa Băng
   (Độc Quyền)
  • item
   Gzora - Địa Chấn Sắc Màu LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   M1014 - Huyết Hỏa Lv1
   (x2.150 Huy Hiệu)
  • item
   MP40 Tia Chớp Tử Thần Lv1
   (x2.150 Huy Hiệu)
  • item
   Chim Gõ Kiến - Mãnh Hổ Oai Hùng
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   Thompson - Hắc Thạch Long
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   AN94 Tiếng Hú Ác Quỷ LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   M4A1 Hỏa Ngục LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt Lv1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   MP40 Mãng Xà LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   M1014 Long Tộc LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   AK Rồng Xanh LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   Scar Cá Mập Đen LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   XM8 Lôi Thần LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   Ump Phong Cách LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   Famas Dạ Xoa LV1
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   MP5 Thiên Thần Bạch Kim
   (x1.450 Huy Hiệu)
  • item
   Gói Quỷ Vương
   (Cả Nam & Nữ)
  • item
   Scar Siêu Phẩm
   (Ngẫu nhiên)
  • item
   AK Kỳ Lân
   (Ngẫu nhiên)
  • item
   MP40 Poker
   (Ngẫu nhiên)
  • item
   M1014 Hủy Diệt
   (Ngẫu nhiên)

  Lịch Sử Nhận Code Và Kim Cương

  Thống Kê Trên Thời Gian Thật:
  Thông báo